Warning: file_get_contents(/wp-content/plugins/themeisle-companion/vendor/codeinwp/themeisle-content-forms/composer.json): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/plugins/themeisle-companion/vendor/codeinwp/themeisle-content-forms/load.php on line 64

Zaproszenie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców M. st. Warszawy do udziału w projekcie „Bez Granic II

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór dla 24 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców M. st. Warszawy do projektu Bez Granic II – „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych” finansowanego z Urzędu M. St. Warszawy, realizowanego w okresie od 1.06.2017 do 31.12.2019 roku.

Poszukujemy osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców M. st. Warszawy, które:

1. Uczestniczyć będą w cyklicznych warsztatach z profilaktyki uzależnień oraz kształtowania umiejętności psychospołecznych i osobistych. (w soboty, średnio 2 w miesiącu- 5 spotkań, od 1.01.2018r. roku do 31.03.2018r. oraz od 01.01.2019r. do 31.03.2019 r.)

Celem warsztatów edukacyjnych jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz kształtowania umiejętności psychospołecznych i osobistych.

2. Wezmą udział w konsultacjach indywidualnych prowadzonych przez specjalistów psychoterapii uzależnień (w wymiarze śr. 3h/os. – od 1.04.2018r. do 30.06.2018r. oraz od 1.04.2019r. do 30.06.2019r.).

Celem działania jest perspektywiczna kwalifikacja do pracy psychoterapeutycznej po zakończeniu projektu.

3. Zaangażują się w prowadzenie zajęć integracyjno-edukacyjnych w szkołach specjalnych/integracyjnych na terenie M. st. Warszawy, przy udziale trenera wspierającego – członka kadry (od 1.04.2018r. do 30.06.2018r. oraz od 1.04.2019r. do 30.06.2019r.).

Celem spotkań integracyjno – edukacyjnych w szkołach jest przekazanie uczniom niezbędnej wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień.

4. Będą obecne podczas seminarium podsumowującego realizację projektu (koniec 2019 roku).

Dodatkowe informacje o udziale w projekcie:

Warsztaty edukacyjne oraz spotkania indywidualne będą odbywały się na terenie Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy” Stowarzyszenia Otwarte Drzwi przy Al. Prymasa Tysiąclecia 145/149 w Warszawie.

• Beneficjenci nie wnoszą żadnych opłat za udział w projekcie.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail bezgranic@otwartedrzwi.pl do 30 września 2017 roku. Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać:
Marek Zaboklicki (koordynator projektu) 664-168-179. e-mail: m.zaboklicki@otwartedrzwi.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Karta zgłoszeniowa dla Beneficjentów do udziału w projekcie Bez Granic – do pobrania

Ogłoszenie rekrutacyjne dla Beneficjentów projektu Bez Granic PDF

Facebook