Warning: file_get_contents(/wp-content/plugins/themeisle-companion/vendor/codeinwp/themeisle-content-forms/composer.json): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/plugins/themeisle-companion/vendor/codeinwp/themeisle-content-forms/load.php on line 64

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że każdy samorząd terytorialny ma za zadanie wykonywać pewne obowiązki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w swojej gminie.

Obowiązkiem każdej gminy jest zatem
– coroczne uchwalanie GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
– powołania GMINNEJ KOMISJI rozwiązywania problemów alkoholowych
– podejmowane uchwał w sprawie ograniczania dostępności alkoholu – w tym ustalanie liczby punktów sprzedaży alkoholu oraz zasad ich umiejscowienia.

W kompetencji samorządu jest również
– wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z przepisami
– pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z ustawą należy do zadań własnych gmin, co oznacza, ze samorząd realizuje je względnie samodzielnie – ale w ramach obowiązującego prawa. Gmina ma też zagwarantowane środki finansowe w budżecie.

W ustawie wyszczególniono szczególne zadania gmin w tym zakresie. Są to:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
(na przykład: przyznawanie środków finansowych na dodatkowe programy terapeutyczne, które nie mają kontraktów z NFZ, prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i dla ich rodzin).
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
(np. finansowanie programów terapeutycznych dla osób współuzależnionych)
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowdzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. (Realizacja programów w temacie profilaktyki uzależnień w szkołach i innych miejscach, do których uczęszczają dzieci, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, szkolenia dla specjalistów pracujących profilaktycznie z młodzieżą i rodzicami…).
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15* ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Wymienione zadania realizowane są w formie tak zwanego gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który jest kazdego roku przyjmowany przez radę gminy w formie uchwały. Każda gmina musi obowiązkowo posiadać taki plan działań

* USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – Kliknij TUTAJ


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane Posty

Aktualności

Podziękowania

To już ostatni miesiąc projektu. Czas podsumowań i rozliczeń z tego co udało nam się zrobić, przez ostatnie dwa lata. A jest tego ogrom! Z tej okazji serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w nasz projekt!!! :* Czytaj więcej…

Aktualności

Spotkanie podsumowujące część drugą

Wczoraj odbyło się spotkanie podsumowujące II etap projektu. Było pełne wiedzy i wniosków, które wykorzystamy w dalszej pracy. Ogromnie dziękujemy za obecność wszystkim gościom! Mamy nadzieję, że w październiku spotkamy się z wami w tym Czytaj więcej…

Aktualności

Warsztatowo

W piątek kolejne warsztaty w szkole. Tym razem będziemy rozmawiać o asertywności !!!

Facebook