Warning: file_get_contents(/wp-content/plugins/themeisle-companion/vendor/codeinwp/themeisle-content-forms/composer.json): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/plugins/themeisle-companion/vendor/codeinwp/themeisle-content-forms/load.php on line 64

Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest regulowane ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 23-35) i wbrew powszechnemu przekonaniu NIE JEST TYM SAMYM CO LECZENIE PRZYMUSOWE, które obowiązywało w Polsce do 1982 roku na postawie ustawy o zwalczaniu alkoholizmu.

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO polega na poszczególnych etapach:

Etap 1. Wszczęcie procedury – podczas tego etapu do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpływa zawiadomienie lub gminna komisja rozpoczyna procedurę z własnej inicjatywy.
Etap 2. Odbywa się rozmowa z wnioskodawcą i zbieranie materiałów dowodowych, w tym ustalane zostaje czy zachodzą przesłanki wskazane w ustawie, które są wymagane do zobowiązania danej osoby do leczenia odwykowego np. rozkład życia rodzinnego, szkodliwość społeczna.
Etap 3. Odbywa się rozmowa ze zobowiązaną osobą (jeśli ta się zgłosi).
Etap 4. Skierowanie na badanie przez biegłych i włączenie opinii biegłych do dokumentacji – jeśli badanie zostanie zrealizowane.
Etap 5. Złożenie wniosku do sądu – jeśli osoba zobowiązana, mimo stwierdzenia u niej przez specjalistów uzależnienia, nie wyraziła zgody na dobrowolne leczenie lub jeśli nie doszło do badania, ale dowody wskazują na to, że możemy mieć do czynienia z osobą uzależnioną.
Etap 6. Rozprawa sądowa i postanowienie sądu.

Możemy zapytać – Jeśli procedura zobowiązania do leczenia odwykowego nie jest tym samym co przymusowe leczenie, to na czym polega ograniczenie wolności?
Sądowe zobowiązanie do leczenia zastępuje zgodę osoby zobowiązanej na poddanie się leczeniu i wprowadza tym samym wyjątek od zasady wyrażonej w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która mówi, że do udzielenia świadczenia zdrowotnego, czyli leczenia konieczna jest zgoda pacjenta. Oznacza to mniej więcej to, że kiedy osoba uzależniona zgłosi się do placówki odwykowej terapeuci nie mają obowiązku pytać jej o zgodę na pozostanie w placówce.
Sądowe postanowienie jest też obowiązkiem poddania się leczeniu we wskazanym terminie, trybie i w konkretnej placówce przez osobę sądzoną. W wypadku gdy osoba zobowiązana nie pojawi się na leczeniu lub nie będzie kontynuować go, sąd ma prawo zarządzić doprowadzenie takiej osoby na leczenie przez organ policji.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane Posty

Aktualności

Podziękowania

To już ostatni miesiąc projektu. Czas podsumowań i rozliczeń z tego co udało nam się zrobić, przez ostatnie dwa lata. A jest tego ogrom! Z tej okazji serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w nasz projekt!!! :* Czytaj więcej…

Aktualności

Spotkanie podsumowujące część drugą

Wczoraj odbyło się spotkanie podsumowujące II etap projektu. Było pełne wiedzy i wniosków, które wykorzystamy w dalszej pracy. Ogromnie dziękujemy za obecność wszystkim gościom! Mamy nadzieję, że w październiku spotkamy się z wami w tym Czytaj więcej…

Aktualności

Warsztatowo

W piątek kolejne warsztaty w szkole. Tym razem będziemy rozmawiać o asertywności !!!

Facebook